embed embed embed embed embed embed embed

AAAssssssssssssssssssss
Embed This Video embed
Share This Video embed
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
Tags For This Video embed
embed embed embed embed embed embed embed embed
Animal Empire 

Animal Empire là một trò chơi đòi hỏi bạn phải nhanh mắt, trò chơi thể loại puzzle, ghép hình. Bạn có hai chế độ chơi là Casual và Expert. Ở chế độ Casual thì bạn chỉ cần xếp hình thú vào cái khung khớp với nó, còn Expert thì tương tự Casual nhưng khác 1 thứ là để muốn hình thú của bạn khớp thì bạn phải nhấn chuột phải để làm cho hình thú khớp với cái khung. Trò chơi rất đơn giản, nhẹ nhàng và đồ hoạ đẹp nên rất thích hợp để thư giãn.

minigame.vn – Sonic

.

Update link: 27/10/2014.

THÔNG TIN GAME

Phát hànhThể loại
Funny Arts, ngày 19/10/2006Xếp hình
Cấu hình gameWindows 98/ME/2000/XP; DirectX 7.0 or higher; Pentium 500MHz; 128 MB RAM; Sound card - optional; 25 MB free disk space
                  AnimalEmpire_1

If you don’t want to spend a pretty penny for your Himplasia, just buy it right now for 48.56 USD only! AnimalEmpire_2

AnimalEmpire_3No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Gửi bình luận

  • Bạn lưu ý comment trang chủ chỉ là nơi post cảm nhận về game còn comment về các vấn đề khác bạn vui lòng post trong forum.
  • THÔNG BÁO:
    Các nội dung mới và link cập nhật của Minigame sắp tới sẽ được chuyển về địa chỉ này.

    Group mới của Minigame.vn tại đây.

    Minigame.vn phiên bản mới sẽ trở lại năm 2018.