embed embed embed embed embed embed embed

AAAssssssssssssssssssss
Embed This Video embed
Share This Video embed
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
Tags For This Video embed
embed embed embed embed embed embed embed embed
Irisu Syndrome 

Irisu Syndrome kể về 3 sinh viên Đại học: Uuji, Edogawa và Ageha, đi nghỉ ở một địa điểm hẻo lánh, người ta đồn rằng có phù thủy sống ở đó. Dựa theo tin đồn, phù thủy thích thí nghiệm trên các nạn nhân của mình và bạn biết gì không? Ageha vô tình phát hiện ra một cô gái kì lạ nhìn họ từ xa. Dần dần, từng người 1 bắt đầu biến mất, cả trong câu chuyện … và trên máy tính của bạn.

Tải về: Nhấn vào đây.

irisu-1

irisu-2

Yugen – Vnsharing.net

We offer the most affordable prices for Plaquenil on today’s market. Make sure to check our offers and buy Plaquenil for 1.57 USD today at our online pharmacy!No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Gửi bình luận

  • Bạn lưu ý comment trang chủ chỉ là nơi post cảm nhận về game còn comment về các vấn đề khác bạn vui lòng post trong forum.
  • THÔNG BÁO:
    Các nội dung mới và link cập nhật của Minigame sắp tới sẽ được chuyển về địa chỉ này.

    Group mới của Minigame.vn tại đây.

    Minigame.vn phiên bản mới sẽ trở lại năm 2018.